BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 PDF. In Email
Viết bởi tieuhocleloi   
Thứ tư, 09 Tháng hai 2011 16:01

PHẦN I :KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC : 2010-2011 

I/ TÌNH HÌNH TRƯỜNG LỚP HỌC SINH :   

1- Số lượng lớp, học sinh :                                               

Khối lớp

Số lớp

Số học sinh

Loại hình lớp học

Tổng số

Nữ

Một

06

203

101

1 buổi/ngày

Hai

06

221

106

2 buổi/ngày

Ba

06

232

110

2 buổi/ngày

Bốn

07

233

105

2 buổi/ngày

Năm

07

244

121

2 buổi/ngày

Tổng cộng

32

1133

543

 II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I:

1- Triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đaọ của cấp trên :     

1.1 Thực hiện ba cuộc vận động:
     
- Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, có hiệu quả.
      - Tạo được sự chuyển biến trong HĐSP về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc.
     

1.2 Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:
           
Đã tiệm cận được 2 mục tiêu quan trọng của chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT.
      Thông qua các biện pháp lớn
       

- Tổ chức báo cáo chuyên đề “Xây dựng văn hóa nhà trường” định hướng nội dung hoạt động năm 2011.       

- Tổ chức nói chuyện trong P.H.H.S và lập phiếu thỏa thuận, cam kết giữa nhà trường, GVCN và gia đình P.H.H.S. Triển khai thực hiện tốt văn bản 6890/BGDĐT-KHTC về quản lý các khoản đóng góp tự nguyện của P.H.H.S       

- Huy động các nguồn lực trong địa bàn, trong P.H.H.S để tạo điều kiện cho trường tu sửa CSVC mua sắm trang thiết bị hơn 40 triệu đồng.       

- Xây dựng hàng loạt các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CB-GV, chất lượng đào tạo.Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động ngoại khóa.     

1.3 Thực hiện chủ đề năm học: “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”:           

Thể hiện rõ nét trong đổi mới lãnh đạo & quản lý. Khai thác được các nguồn lực phục vụ cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng như:     

- Xây dựng đội ngũ GV bằng hình thức tự bồi dưỡng & tham gia bồi dưỡng, tổ chức tốt các đợt tập huấn, báo cáo chuyên đề; Hội giảng đổi mới phương pháp dạy học; thực hiện sâu sát việc kiểm tra nội bộ.     

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lý, tiếp nhận & khai thác thông tin trong ngành, thực hiện 3 công khai … Định hướng cho GV khai thác dữ liệu, thiết kế soạn giảng theo hướng công nghệ.     

1.4 Triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn:           

Đã thực hiện có hiệu quả về các nội dung cơ bản:     

- Dạy học theo chuẩn kiến thức. Đánh giá học sinh theo nguyên tắc “Nắm tình hình tiến bộ & tạo cho trẻ tự tin”.     

- Tập huấn phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực. Lồng ghép giáo dục vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng …     

- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng đội ngũ GV.

2- Xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:     

2.1 Đối với giáo viên:     

- Tự bồi dưỡng thường xuyên và tham gia bồi dưỡng. Đạt 35 tiết/1 GV     

- Các GV bộ môn tham gia đầy đủ các chuyên đề, tập huấn, dự giảng minh họa do Phòng Giáo dục tổ chức.     

- Tiếp cận và sử dụng CNTT trong đổi mới hình thức dạy học. Tham gia thực hiện tiết dạy tốt, thao giảng, báo cáo các sản phẩm đã tập huấn: 91 tiết (trong đó có 59 tiết GAĐT). GV soạn giảng bằng vi tính, sưu tầm tư liệu, tranh ảnh từ mạng Internet đang diễn ra tương đối đều

- GV đã có những chuyển biến lớn trong sử dụng phương pháp tích cực hóa hoạt động học của HS, tìm mọi cách kích thích tính hứng thú trong học tập của HS.     

- Đổi mới quan điểm về: “ghi điểm, đánh giá kết quả học tập của HS” đã đạt được mục tiêu: nắm tình hình tiến bộ và tạo cho trẻ tự tin.     

- Tham gia báo cáo 5 chuyên đề và 4 tiết giảng minh họa; trình bày 12 kinh nghiệm trong đó có 4 SKKN xếp loại A; 12 GV đăng ký dự thi và được công nhận GVDG cấp trường. Xây dựng được 2 GV nòng cốt ở mỗi khối.     

- Có sự đổi mới trong công tác chủ nhiệm lớp. Thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng & phụ đạo HS.    

2.2 Lãnh đạo & quản lý chuyên môn :        

2.2.1 Đổi mới về hình thức, nội dung kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ.         

+ Đã kiểm tra hoạt động sư phạm của GV: 04 GV (đạt  33,3% KH năm)                       

Xếp loại xuất sắc : 03 GV     - Xếp loại TB: 01 GV        

+ Dự giờ GV : BGH đã dự giờ  48 tiết.           

Kết quả : - Xếp loại tốt: 34 tiết - Xếp loại khá : 12 tiết - Xếp loại TB: 02 tiết.        

+ Cách thức kiểm tra định kỳ trong HS được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khống chế được tính ỷ lại. Xác định được năng lực học của của HS theo đơn vị lớp.        

+ Tổ chức kiểm tra chuyên đề : Hồ sơ sổ sách giáo viên; hồ sơ tổ khối; chất lượng dạy học môn Tiếng Việt khối lớp 1. Rèn chữ giữ vở; học bạ; thực hiện chương trình; chấm chữa bài tập của HS…           

Kết quả  kiểm tra hồ sơ GV: - 39 hồ sơ xếp loại tốt - 01 hồ sơ xếp loại khá.           

Kết quả kiểm tra hồ sơ khối: - 03 hồ sơ xếp loại tốt - 02 hồ sơ xếp loại khá.    

2.2.2 Tổ chức thi GVGD cấp trường ( theo thông tư 21/2010/TT-BGDĐT).        

+ Số GV tham gia: 12 GV. Được công nhận GVGD cấp trường : 12 GV (1 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải KK).       

+ Chọn cử 5 GV dự thi GVDG cấp thành phố.    

2.2.3 Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuyên môn.        

+ Đã có nhiều kết quả trong quản lý chất lượng học tập của HS từng lớp; xây dựng ngân hàng đề; nhập, sao in đề; nắm bắt thông tin chung; tổ chức tập huấn cho GV.        

+ Định hướng cho GV sử dụng CNTT để đổi mới cách báo cáo chuyên đề theo hướng mô hình (5 báo cáo); khai thác dữ liệu; trao đổi kinh nghiệm & giúp đỡ nhau thiết kế bài giảng bằng điện tử: 59 tiết        

+ Mạnh dạn đầu tư cố định 2 phòng nghe nhìn cho GV luân phiên giảng dạy bằng GAĐT.     

2.2.4 Thư viện-thiết bị: Củng cố về hồ sơ thư viện; thực hiện tốt các hoạt động đọc, mượn, phục vụ cho GV; tăng cường hình thức đọc các mẫu chuyện gương điển hình cho HS nghe vào giờ chào cờ đầu tuần, giới thiệu sách báo mới … Mua sắm bổ sung đồ dùng dạy học hơn: 5 triệu.     

2.2.5 Phối hợp với Tổng phụ trách Đội và Công đoàn xây dựng các nội dung, thiêu chí thi đua. Tổ chức đa dạng các hoạt động ngoài giờ lên lớp; tọa đàm; nhân điển hình; các hoạt động giáo dục truyền thông, hội vui học tập; phụ đạo và bồi dưỡng HS; Tổ chức HKPĐ cấp trường; phong trào TDTT trong GV; đẩy mạnh hoạt động y tế học đường.    

2.2.6 Chất lượng học tập của học sinh: 

Khối lớpTS
lớp
TS HSHS nữSố HS
Xếp loại
Học lực môn Tiếng ViệtHọc lực môn Toán
GiỏiKháTrung bìnhYếuGiỏiKháTrung bìnhYếu
SL%SL%SL%SL%SL%SL%SL%SL%
Một620310120316681,773215,7631,4820,9918289,66178,3731,4810,49
Hai622110622118483,263314,9341,8100,0016072,405625,3452,2600,00
Ba623211023217675,864619,8393,8810,4318278,453213,79166,9020,86
Bốn723310523318679,833816,3183,4310,4313256,655824,893314,16104,29
Năm724412124420584,023413,9341,6410,4111346,316727,464819,67166,56
Cộng321133543113391780,9418316,15282,4750,4476967,8723020,301059,27292,56

 - Số HS tham gia giải toán trên mạng: 234 HS (234/1133 = 21%)        

 - Số HS tham gia Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet: 126 HS (126/709 = 17,8%)           

Dự thi cấp trường: 34 HS. Đạt giải nhất: 12 HS; Giải nhì: 05 HS; Giải ba: 02 HS

3- Công tác xây dựng CSVC, trang thiết bị:           

Có sự đầu tư đúng mức :    

3.1 Tu bổ cơ sở vật chất : với mức đầu tư: 81 triệu đồng. Trong đó P.H đóng góp: 40 triệu.    

3.2 Mua sắm đồ dùng dạy học và thiết bị mới :        

- Trang bị mới 7 bộ máy vi tính:                                                82.500.000đ        

- Đóng mới 60 bộ bàn ghế HS:                                                  45.600.000đ        

- Nối mạng Internet phòng học vi tính & lắp đặt cố định 2 đèn chiếu:                                                     8.100.000đ        

- Trang bị mới phòng học Anh văn: (đang lắp đặt                     10.000.000đ            

       Tổng đầu tư:                                                                     146.200.000đ        

Tổng cộng đã chi:                                                                   227.200.000đ    

Trong đó vốn tự có của trường; Hội khuyến học và Hội P.H.H.S hỗ trợ: 65.100.000đ

4- Kết quả thi đua khen thưởng:        

Hội đồng thi đua khen thưởng đã bình chọn:    

4.1 Học sinh:        

- Lớp tiến tiến xuất sắc: 1B, 1E, 1G; 2B, 2A, 2G; 3D, 3C, 3B; 4C, 4B, 4D; 5A, 5D, 5H.        

- Lớp tiên tiến: 1A, 1D, 1C; 2C, 2E, 2D; 3E, 3A, 3G; 4G, 4H, 4A; 4E; 5E, 5B, 5C, 5G.    

4.2 Cán bộ-Giáo viên:        

- Xuất sắc đồng hạng: 26 người; tiên tiến đồng hạng: 19 người; Loại B: 01 người; 04 người không xếp loại (vì lý do ốm đau, nghỉ sinh).    

4.3 Tổ lao động xuất sắc: Khối 2, khối 3, khối 5, tổ văn phòng.           

Tổ lao động tiên tiến: Khối 1, khối 4.        

* Đặc biệt:

- UBND thành phố tặng giấy khen: 5 năm hoàn thành tốt phong trào thi đua yêu nước.

- UBND thành phố tặng giấy khen: 10 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị văn hóa.

- Trong tháng 11/2010 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba.

ĐÁNH GIÁ CHUNG :    

- Đội ngũ cán bộ quản lý năng động, có ý thức cầu tiến. Tổ chức các chương trình hành động, thực hiện nhiệm vụ học kỳ I đạt kết quả cao, khai thác được các tiềm năng nội tại phục vụ cho trường phát triển liên tục bền vững và lành mạnh.    

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên được đào tạo chuẩn, đạt trên chuẩn khá cao. Có năng lực sư phạm vững vàng, nhiệt tâm. Có sự chuyển biến về nhận thức và biết đổi mới. Đã thực hiện có hiệu quả về tự nâng cao chất lượng dạy học.     

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, từng bước được củng cố và trang bị mới một cách  kịp thời cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học.    

- Các chương trình hoạt động ngoại khóa được tổ chức có quy mô, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, tạo được sức giáo dục rộng khắp trong nhà trường, có tác dụng làm lành mạnh môi trường giáo dục.           

Tồn tại:        

- Việc tiếp cận công nghệ để soạn giảng; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực còn 1 số GV chuyển biến chậm.        

- Chưa nhân được những điển hình tiến tiến; những SKKN có giá trị.        

- Đã xuất hiện có 1 số HS hoang nghịch ngoài xã hội.

PHẦN II:PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II        

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học kỳ II, toàn trường cần khắc phục những tồn tại đã nêu trong báo cáo sơ kết, cùng chung sức hoàn thành tốt những định hướng trọng tâm:    

1- Tiếp tục đưa nội dung 3 cuộc vận động & 2 phong trào thi đua đi vào chiều sâu.        

Xây dựng được 1 tập thể GV có phẩm chất đạo đức, có năng lực, tận tâm với Ngành; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.    

2-Bản thân từng GV chủ động tự bồi dưỡng để tiếp cận với sự đổi mới của Ngành;vận dụng có hiệu quả & sáng tạo các phương pháp, các hình thức dạy học mới;nâng cao chất lượng học tập của HS

2.1 Đối với giáo viên:

- 90% số tiết giảng dạy đạt từ khá trở lên.  

- Mỗi GV hoàn thành kế hoạch tự bồi dưỡng nghiệp vụ trên 50 tiết/năm. Tham gia hội giảng, dự giờ bạn, sử dụng đồ dùng dạy học … đầy đủ kế hoạch năm. Dành thời gian học hỏi nâng cao năng lực sử dụng công nghệ vi tính.

- 100% số GV được đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Trong đó được xếp loại khá trở lên trên 80%; đạt GVDG cấp thành phố: 04 GV; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 04 GV

2.2 Chất lượng học tập của HS: 

- Trên 98,5% học sinh được duyệt xét lên lớp thẳng, trong đó đạt danh hiệu tiên tiến vào giỏi trên 75%. 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học, trong đó khá, giỏi trên 70% và có HS đạt học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh.    

- Nhiều HS tham gia giải toán & Tiếng anh trên mạng đạt kết quả cao.    

3- Tiếp tục đầu tư suy nghĩ để đổi mới về quản lý, đồng bộ với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý:

3.1 Quản lý chuyên môn:    

- Thực hiện có chất lượng hơn công tác kiểm tra nội bộ, công tác kiểm định chất lượng từng kỳ; thực hiện tốt kế hoạch bàn giao HS lên lớp trên.    

- Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn sao cho phù hợp với giai đoạn mới, có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV.    

- Mở rộng các hoạt động tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin trong GV, trong quản lý chuyên môn.

3.2 Quản lý hành chính:    

- Tổ chức thật tốt các hoạt động phù hợp chủ đề năm học; nhân rộng các nội dung thực hiện các cuộc vận động của Đảng, của Ngành: phổ biến rộng các văn bản dưới luật.    

- Tiếp tục hoàn thiện dần về các hoạt động hành chính; về bảo dưỡng trang thiết bị; về tu bổ CSVC. Thực hiện tốt nội dung “3 công khai”.    

- Đưa công nghệ vào việc quản lý & hoạt động thư viện.    

- Rà soát lại tình hình hoạt động bán trú để đảm bảo chất lượng khẩu phần ăn, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Việc chi tiêu nội bộ bảo đảm nguyên tắc tài chính.    

4- Liên đội triển khai hoàn thành 4 chương trình Đội trên tinh thần năng động sáng tạo, phù hợp với loại hình các lớp học hiện có. Xây dựng đội tuyển tham gia các đợt thi đạt kết quả cao.           

Phấn đấu đạt: Liên đội xuất sắc.    

5- Phối hợp với các đoàn thể:    

- Phối hợp với công đoàn tổ chức “Phong trào thi đua yêu nước” đi vào chiều sâu, thu hút nhiều đoàn viên  tham gia, chống khuynh hướng làm việc theo kiểu “trung bình chủ nghĩa”.    

- Phối hợp với Hội P.H.H.S, Hội Khuyến học huy động được các nguồn lực hỗ trợ cho phong trào “thi đua hai tốt” đạt kết quả cao nhất.

PHẤN ĐẤU CHUNG                       

- Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch năm học.                       

- Đạt đơn vị “Tập thể lao động xuất sắc” cấp tỉnh. 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 09 Tháng hai 2011 16:21 )
 

ADVERTISING ONLINE


 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTrong ngày94
mod_vvisit_counterHôm qua188
mod_vvisit_counterTrong tuần984
mod_vvisit_counterTrong tháng3973
mod_vvisit_counterTất cả116055

KHÁCH ĐANG ONLINE

Hiện có 78 khách Trực tuyến

ADVERTISING ONLINE


  
You are here  : Home HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011